Stwardnienie rozsiane

Autor:
Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1221154
 • Produktbeschreibung

  Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane ( ac. sclerosis multiplex) jest chorob , która dotyka g ównie ludzi m odych. Szczyt zachorowa na SM odnotowuje si przed 30 rokiem ycia. W Polsce jest czterdzie ci tysi cy osób cierpi cych na stwardnienie rozsiane. SM jest chorob o rodkowego uk adu nerwowego (OUN), w której przebiegu uk ad odporno ciowy atakuje zdrowe komórki o rodkowego uk adu nerwowego uszkadzaj c os onki mielinowe, które pokrywaj w ókna nerwowe. Etiologia choroby jest nieznana. Wiadome jest, e istnieje czynnik, który powoduje uczulenie limfocytów na w asn tkank os onek mielinowych, w ókien nerwowych oraz inicjuje on intensywny atak w ogniskach zapalnych mózgu. O uruchomienie nieprawid owej reakcji autoimmunologicznej podejrzewa si czynniki zaka ne (niezale nie od tego, czy maj one bakteryjn , wirusow , czy inn posta ).Stwardnienia rozsianego nie da si wyleczy , mo na jedynie agodzi skutki tej choroby. Zasadniczym celem leczenia w SM jest zmniejszenie liczby rzutów choroby i zatrzymanie narastania dolegliwo ci neurologicznych.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  ISBN / EAN
  9783639890884
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1028277

  Reiß:Praxisbuch IT-Dokumentation

  79,95
  Art.Nr. 1479181

  Ramirez Molina:Diseño de una arquitectu

  84,00
  Art.Nr. 1459513

  Seibert,J.:Anwend.v.Semantic-Web Techn.

  79,00
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.