Eski Renkli Filmlerdeki Bozukluklar Onarmada Karma Bir Yaklas m

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1362036
 • Produktbeschreibung

  Eski Renkli Filmlerdeki Bozukluklar Onarmada Karma Bir Yaklas m

  Eski filmler, uygun olmayan çevre kosullar ve tekrarlanan gösterimlerden dolay zamanla kalite bak m ndan bozulmalara ugramaktad r. Toz ve kir basl ca bozukluklard r. Bunlar film yüzeyine yap s r ve leke olarak ortaya ç karlar. Lekeler, her bir film çerçevesinde rasgele konumlarda olurlar ve genelde ard s k film çerçevelerinde ayn uzamsal konumda bulunmazlar. Bu tezde, eski renkli sinema filmlerindeki Gauss gürültüsü ve leke gibi yerel bozukluklar alg lama ve giderme için otomatik bir onarma algoritmas gelistirilmistir. Önerilen yöntemde, ilk önce Gauss gürültüsü zaman-uzamsal yerel-olmayan ortalamalar algoritmas yla yok edilmektedir. kinci olarak, özellikle hatas z bozukluk alg lama ve alg lanan bozukluklar n onar lmas için gerekli olan h zl bir hareket kestirim yöntemi, öngörücü karo arama isleminden sonra, basit bir sekilde renkli imge dizilerine uyarlanabilen AGA yöntemiyle lekeler alg lanmaktad r. Son olarak ise, alg lanan bozuk bölgelerin düzeltilmesi için, var olan örnek-tabanl içboyama yaklas m na dayal zaman-uzamsal içboyama yöntemleri kullan lmaktad r. Gelistirilen onarma yöntemiyle filmdeki bozukluk içeren bölgeler basar l bir sekilde doldurulmaktad r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639674064
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1028277

  Reiß:Praxisbuch IT-Dokumentation

  79,95
  Art.Nr. 1698114

  Quaschning,V.:Regenerative Energ.m.DVD

  53,90
  Art.Nr. 1851710

  Oehlke:Hymenopterorum catal ogus 16

  525,50
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.