srail Devleti'nin Siyasi ve Askeri Zemini

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1370677
SFr. 26,00
Versandkosten
Ihre Kundenmeinung hinzufügen
 • Produktbeschreibung

  srail Devleti'nin Siyasi ve Askeri Zemini

  srail Devleti'nin hayat Filistin'de s f r toplaml oyun baglam nda sekillenmis, varolma ve varl g n devam ettirme mücadelesi hem bu anlay stan beslenmis hem de süreçte elde edilen deneyimler bu anlay s beslemistir. Sonraki dönemlerde siyaseten degisiklige ugrasa da temel yap büyük ölçüde korunmustur. Güvenligin öncelikligi ve güç kullan m n n milli ülküsünün korunmas ndaki vazgeçilmezligi devletlesme döneminde zemin bulmustur. Günümüze uzanan devaml l g n nedeni bu anlay s olusturan çat sman n sürekliligiyle yak ndan iliskilidir. Bu iliski baglam nda srail'in siyasi davran s n n anlas lmas için kuruldugu dönemin hemen öncesindeki ve s ras ndaki sürecin bilinmesi srail'i anlamaya ve aç klamaya katk saglayacakt r. Bu çal sma, srail Devleti'nin üzerine insa edildigi iki temel dayanak olan devlet anlay s n ve devletin gelecege tas mas n saglayan bag ms zl k savas n n stratejik ve taktik boyutunu ele almaktad r. An lan dönem çok büyük ölçüde devletin kurucusu olan David Ben-Gurion'un fikirleri/kabulleri/öngörüleri ile sekillendiginden, bu çal smay olusturan iki makale bir bütün olarak okundugunda ayn zamanda onun siyasi ve askeri yönleriyle lider profilini de çizmektedir.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639810585
 • Weitere beliebte Produkte

  Art.Nr. 1376837

  Haaf:Kreditgenossenschaft im Dritten

  SFr. 85,00
  Art.Nr. 676795

  Rapp:Quo vadis Social Media?

  SFr. 29,95
 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.