Türkiye Trakyas koruma yaklas mlar üzerine bir arast rma

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
745010
 • Produktbeschreibung

  Türkiye Trakyas koruma yaklas mlar üzerine bir arast rma

  Trakya Bölgesi, yüzy llar boyunca ortak bir cografyaya ve tarihsel geçmise sahip farkl uygarl klara ev sahipligi yaparak bir bütün olma özelligini tas m st r. Ancak, 19. yy sonlar ve 20.yy baslar ndan itibaren, dünya tarihinde yasan lan siyasi ve ekonomik gelismelerin etkisiyle bütünlügünü kaybetmistir. Günümüzde bölge; Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan s n rlar içinde kalan, büyük bir cografi alan kapsamaktad r. Çal smada, öncelikle koruma kuram ve kavramlar n n, Avrupa'da ve Türkiye'deki gelisim süreci kentsel ve an tsal koruma baglam nda ele al nmaktad r. Bir tas nmaz n, kültür varl g olarak tan mlanabilmesi için gerekli olan an t deger kriterleri ortaya konularak, Trakya Bölgesi'nin, günümüzde Türkiye s n rlar içinde yer alan Edirne, K rklareli, Tekirdag kentlerindeki, an t koruma ve kentsel koruma yaklas mlar irdelenmektedir. Bölgede gerçeklestirilen ve halen çal smalar sürdürülen an tsal ve sivil mimarl k örnekleri, belirlenen koruma ölçütleri s g nda sorgulanmakta ve uygulamalarda ulas lan basar düzeyi ortaya konmaya çal s lmaktad r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639670370
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1216370

  Hermann:"Hermeneutische Stunde"d.Hebräe

  79,00
  Art.Nr. 799472

  Piper.05184 Timmerberg.Tiger

  15,00
  Art.Nr. 805513

  Ganteführer-Trier,A.:Kubismus.25 J.T.

  13,90
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.

  Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!